Goede praktijkvoorbeelden

Isolatie bij Torfs

Een energie-audit met warmtecamera bij het hoofdkantoor van de Schoenwinkelketen Torfs te Sint-Niklaas legde een flink aantal kleine warmteverliezen bloot : een ongeïsoleerde branddeur, een flinke kier onder een deur, ongeïsoleerde warmteleidingen in  de stookplaats,… Deze warmteverliezen werden via kleine ingrepen en zéér beperkte investeringen ongedaan gemaakt worden wat resulteerde in een terugverdientijd korter dan  1 jaar. Zoiets noemt men een ‘no brainer’.

 

Een WKK bij Hotel Van der Valk Antwerpen

Hotel Van der Valk te Antwerpen heeft, zoals elk hotel, een flinke warmtenood : verwarming van kamers en vooral het hele jaar door heel wat sanitair warm water. Een hotel leent zich dus uitstekend tot het plaatsen van een micro-WKK en dat is dan ook wat Van der Valk recent besliste. De micro-WKK verdient zich terug in 3,7 jaar.

 

Relighting bij SBE

Studiebureau SBE te Sint-Niklaas zet in op duurzaamheid. Maar uiteraard moeten investeringen niet alleen ecologisch maar ook economisch zinvol zijn. LED-verlichting was zo’n zinvolle investering. Het project betaalde zich in 2 jaar terug.

 

Vervanging stookketel en persluchtlekdetectie bij Publiganda

Bij de Gentse KMO Publiganda werden lekken in de persluchtleidingen opgespoord en hersteld. Dat leverde een jaarlijkse besparing van 6.500 kWh aan elektriciteit op, goed voor een besparing van 1.300 € per jaar.

De oude verwarmingsketel werd vervangen door een hoogrendementscondensatieketel die jaarlijks bijna 90.000 kWh gas bespaart. Dat maakte dat de investering in 6,13 jaar terugverdiend werd.

 

Zonnepanelen bij Brand Senses

Bij het communicatiebureau Brand Senses zit duurzaamheid in de genen. Nogal logisch dat ze dan ook zelf het goede voorbeeld geven. Ze plaatsten zonnepanelen op het dak die elk jaar 4.790 kWh stroom opleveren, goed voor een besparing van 534 €/jaar. Zo verdient de installatie zich in 6 jaar terug.

 

Spouwmuurisolatie en buitenverlichting bij CJT Ten Berg

Het Centrum voor Jeugd Toerisme te Merelbeke liet bij één van haar gebouwen de spouwmuur isoleren. De investering bedroeg een kleine 4.000 € maar leverde een besparing van goed 700 € per jaar op. Bovendien kon Ten Berg beroep doen op een premie van de netbeheerder, wat maakte dat de isolatie zich in 3,6 jaar terugbetaalde.

Bovendien werd ook de stroom verslindende verlichting vervangen door een LED-variant. Ook die investering verdiende zich in 3,7 jaar terug.

 

 

Vele kleintjes maken een groot bij Durabrik

Bij Durabrik in Drongen bracht een energie-audit tal van kleine energieverspillingen aan het licht. Die werden stuk voor stuk aangepakt : de leidingen in de stookplaats werden geïsoleerd, koeling en koelinstallaties in ongebruikte lokalen werden uitgeschakeld, drankautomaten worden via timers buiten de kantooruren uitgeschakeld, nieuwe thermostaten werden geplaatst, energieverbruik wordt voortaan gemonitord. Dat leidde tot een vermindering van het elektriciteitsverbruik met 12 MWh en met 57 MWh voor gas. Samen goed voor 4.900 € minderuitgave per jaar.